Rz±dowy Program wspierania
mikro-, małych i ¶rednich
przedsiębiorstw

Aktualności

17.05.2016

106 tys. przedsiębiorstw w progamie

106 077 przedsiębiorcom BGK udzielił gwarancji de minimis

więcej
14.04.2016

Ponad 27 mld zł gwarancji

Dzięki gwarancji de minimis, banki przyznały kredyty o łącznej wartości 49,05 mld zł.

więcej
11.03.2016

Prawie 27 mld zł gwarancji

Dzięki gwarancji de minimis, banki przyznały kredyty o łącznej wartości 47,626 mld zł.

więcej

Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone
w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji
zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.