Mikro-, mali
i średni przedsiębiorcy


Sprawdź co to jest gwarancja
de minimis i jak możesz ją uzyskać.
Dla banków

Informacje dla banków
udzielających kredytów
zabezpieczonych
gwarancją de minimis.

Skontaktuj się z nami